Xe tải Changan 735kg thùng mui bạt – SC1022DBN-1/MB phong cách châu Âu

Xe tải Changan 735kg thùng mui bạt - SC1022DBN-1/MB phong cách châu Âu

Xe tải Changan 735kg thùng mui bạt – SC1022DBN-1/MB phong cách châu Âu